▼ اهداف کلی دوره های کار‌شناسی در دانشکده علوم ریاضی
دانشکده علوم ریاضی دو دوره کار‌شناسی ریاضی (با گرایش های نظری و صنعتی) و علوم کامپیو‌تر با اهداف کلی به شرح زیر ارایه می‌دهد.
الف) ایجاد آگاهی جامع از نظریه‌های علمی موجود در زمینه مربوط، به طوری که دانشجویان با مفاهیم و نظریه‌های اساسی آشنایی کامل و نسبتاً عمیقی بیابند و همراه با برداشت‌های کاربردی، به دیدگاه‌های پایه‌ای علمی نیز دست یابند تا امکان جذب فارغ‌التحصیلان در بازار کار اعم از سازمان های علمی، صنعتی، بازرگانی، اجتماعی و اداری فراهم گردد.
ب) آماده‌سازی دانشجویان برای به کارگیری دانش مربوط در حل مسایل بنیادی از طریق ایجاد قابلیت برای شناخت و مطالعه مفاهیم و مسائل پایه‌ای مربوط و کسب زمینه‌های فکری لازم به منظور دستیاری در زمینه‌های تحقیقاتی.
ج) ایجاد دیدگاه‌های کلی و گسترده در برخی زمینه‌های مربوط، که امکان بررسی عمیق آن ‌ها در دوره‌های کار‌شناسی میسر نیست، به منظور آماده‌سازی فارغ‌التحصیلان برای ادامه تحصیل در دوره‌های کار‌شناسی ارشد و دکتری.

▼ دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی
۱. ریاضی
دانشجویان این رشته با ورودی کنکور در رشته ریاضی پذیرفته می‌شوند. این رشته از دو برنامه با گرایش‌های نظری و صنعتی تشکیل شده است. دانشجویان این رشته پس از دو سال اول تحصیل می‌ توانند یکی از این دو گرایش را برای ادامه تحصیل تا مقطع کار‌شناسی انتخاب کنند.

الف) ریاضیات صنعتی
تعداد واحدهای لازم برای کار‌شناسی برابر ۱۳۵ است. علاوه بر اهداف کلی یاد شده برای دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی، برنامه این دوره به گونه‌ای تنظیم شده است تا دانشجویان امکان کسب دانش و مهارت نسبتاً مؤثری در یکی از زمینه‌های دیگر علمی یا مهندسی را داشته باشند.
ب) ریاضیات نظری
تعداد واحدهای لازم برای کار‌شناسی برابر ۱۳۵ است. علاوه بر اهداف کلی یاد شده برای دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی، برنامه این دوره به گونه‌ای تنظیم شده است تا دانشجویان امکان دستیابی به دانش مؤثری در زمینه‌های متنوع ریاضیات اعم از محض، کاربردی و محاسباتی را مطابق با علایق خود داشته باشند.

۲. علوم کامپیو‌تر
دانشجویان این رشته از طریق کنکور سراسری در رشته علوم کامپیو‌تر پذیرفته می‌شوند. تعداد واحدهای لازم برای کار‌شناسی برابر ۱۳۵ است. علاوه بر اهداف کلی یاد شده برای دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی، این دوره به گونه‌ای تنظیم شده است تا دانشجویان پایه‌های علمی و تخصصی لازم را در تعریف دقیق مسایل و پیگیری حل و اجرا در مراحل طراحی، پیاده‌سازی و اثبات منطقی صحت آن ‌ها جهت کاربردهای کامپیو‌تر در زمینه‌های علمی، فنی، ‌اجتماعی، اقتصادی، مدیریت و برنامه‌ریزی کسب کنند.