▼ برخی نکات مهم مرتبط با مقررات و آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
در این بخش برخی نکات مهم جهت اطلاع دانشجویان و استادان راهنما تأکید می‌شود. بدیهی است مطالعه دقیق آئین‌نامه دوره کارشناسی ارشد و پیگیری مصوبات و مقررات جاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی از وظایف دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی است و توصیه می‌شود این موارد به صورت مستمر از طریق سامانه الکترونیکی www.eduvp.sharif.ir پیگیری شود.

برخی نکات مرتبط با ثبت‌نام
۱) دانشجویان کارشناسی ارشد در طول دوره تحصیل خود موظف به رعایت و تکمیل برنامه آموزشی – پژوهشی خود زیر نظر دانشکده و مطابق آخرین برنامه مصوب دوره هستند. عواقب هرگونه مغایرت با برنامه مصوب یا مقررات جاری دوره بدون هماهنگی قبلی با دانشکده و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عهده دانشجو است و پرداخت جریمه یا هزینه‌های مصوب در این موارد الزامی خواهد بود.
۲) مسئولیت ثبت‌نام به‌موقع (مطابق تقویم آموزشی دانشگاه) در هر نیمسال تحصیلی و پیگیری ارسال مستندات و درج صحیح دروس و نمرات در کارنامه با شخص دانشجو است. تأکید می‌شود که پس از درج دروس و نمرات در کارنامه تحصیلی دانشجو در سیستم آموزش دانشگاه، تغییرات، اعم از حذف و اضافه دروس (مگر در زمان مجاز ترمیم ثبت‌نام) و یا تغییر نمره درس به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود. لذا، از کلیه دانشجویان استادان محترم تقاضا می‌شود که در ثبت‌نام دروس و ارسال به‌موقع نمرات نهایت دقت‌نظر را به عمل آورده و قبل از ارسال یا اقدام به ثبت موارد در سیستم آموزش دانشگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و موارد را دقیقاً نهایی کنند.
۳) کلیه دانشجویان محترم موظفند پس از انتخاب و تصویب موضوع پایان‌نامه تا زمانی که پایان‌نامه کاملاً به انجام نرسیده است، در هر نیمسال تحصیلی برای آن ثبت‌نام کنند. (در صورتی که دانشجو در کل واحدهای پایان‌نامه قبلاً ثبت‌نام کرده لازم است که با شماره پایان‌نامه در صفر واحد ثبت‌نام به عمل آورد تا منصرف از تحصیل شناخته نشود.)
۴) طبق ماده ۲۵ مجموعه مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد، دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیل، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استادراهنما انتخاب کند. موضوع پایان‌نامه پس از تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می‌یابد.
۵) پیوست بودن روگرفت فرم تصویب‌شده تعریف پروژه کارشناسی ارشد، جهت بررسی هرگونه درخواست در خصوص پایان‌نامه کارشناسی ارشد (اعم از تمدید، نمره و …) الزامی است.
۶) دانشجویان روزانه و نوبت دوم برای ثبت‌نام آخرین نیمسال تحصیلی در صورتی که در آن نیمسال واحد درسی ندارند و کل واحدهای پایان‌نامه را قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، اگر بتوانند تا قبل از موعد ترمیم دفاع کنند، نیازی به ثبت‌نام پایان‌نامه صفر واحدی ندارند و در غیر این صورت (حتی اگر یک روز بعد از موعد ترمیم دفاع می‌کنند) لازم است ثبت‌نام پایان‌نامه صفر واحدی انجام دهند و دانشجویان نوبت دوم لازم است شهریه ثابت را به طور کامل پرداخت کنند.
۷) دانشجویان روزانه و نوبت دوم که قصد دفاع از پایان‌نامه در نیمسال تابستان را دارند (در صورتی که نیمسال تابستان جزء سنوات مجاز آن‌ها باشد)، چناچه کل واحدهای پایان‌نامه را قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند نیازی به ثبت‌نام پایان‌نامه صفر واحدی در نیمسال تابستان ندارند. در غیر این صورت لازم است واحدهای باقیمانده یا کل واحد پایان‌نامه را نیمسال تابستان ثبت‌نام نموده و دانشجویان نوبت دوم لازم است شهریه ثابت و متغیر نیمسال تابستان را پرداخت کنند.
۸) در صورتی که دانشجویان بند ۶ و ۷ نیاز به هرگونه گواهی مبنی بر دانشجو بودن داشته باشند لازم است ثبت‌نام کرده و دانشجویان نوبت دوم لازم است شهریه ثابت را به طور کامل پرداخت کنند.
۹) هرگونه بررسی درخواست در زمان مقرر یا صدور هرگونه گواهی توسط اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منوط به داشتن ثبت‌نام قطعی در سیستم آموزش در نیمسال مربوط و عدم وجود نقایص یا مشکلات آموزشی در پرونده دانشجو است. لذا به کلیه دانشجویان توصیه می‌شود پس از مطالعه دقیق آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه در زمان مقرر (مطابق تقویم دانشگاه) نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

برخی نکات مرتبط با فراغت از تحصیل
۱) تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد با پایان‌نامه همان تاریخ دفاع از پایان‌نامه است، مگر آنکه دانشجو در آن نیمسال واحد درسی الزامی داشته باشد. در این صورت تاریخ رسمی پایان نیمسال اول (۳۰ بهمن برای نیمسال اول، ۳۱ تیر برای نیمسال دوم و ۳۱ شهریور برای نیمسال تابستان) به عنوان تاریخ فارغ‌التحصیلی محسوب می‌شود. برای دانشجویان کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه نیز تاریخ فارغ‌التحصیلی تاریخ رسمی پایان نیمسال است.
۲) دانشجویان لازم است ظرف مدت شش ماه از اتمام آخرین نیمسالی که ثبت‌نام داشته‌اند برای انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل خود (پس از انجام مقدمات کار در دانشکده و تسویه حساب با سایر واحدهای دانشگاه) به اداره دانش‌آموختگان مراجعه کنند. در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر، انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل منوط به پرداخت هزینه و کارمزد تعیین شده خواهد بود.
۳) به دانشجویان محترم توصیه می‌شود که بلافاصله پس از دفاع از پایان‌نامه نسبت به طی مراحل فراغت از تحصیل، تسویه حساب و اخذ مدرک تحصیلی مطابق مقررات جاری دانشگاه اقدام کنند. (فرآیند فراغت از تحصیل می‌تواند بسته به شرایط تا دو ماه به طول انجامد.) بدیهی است در صورت عدم مراجهه جهت طی مراحل فارغ‌التحصیلی، دانشجو ملزم به رعایت مقررات مربوطه جهت تکمیل و بازبینی پرونده و بازپرداخت هزینه‌های مصوب خواهد بود. (بازه زمانی عادی جهت مراجعه برای طی مراحل فراغت از تحصیل تا ۶ ماه، پس از زمان دفاع از رساله است.) همچنین مسئولیت عواقب ناشی از تأخیر (نظیر غیبت در نظام وظیفه و غیره) بر عهده دانشجو خواهد بود.

برخی مقررات مربوط به نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد و تاریخ فارغ‌التحصیلی
۱) طول متعارف دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۲ سال است.
۲) در موارد استثنایی، افزایش طول دوره فقط با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت سنوات تحصیلی در هر دو شیوه نباید از ۲/۵ سال (۵ نیمسال تحصیلی) تجاوز کند.
۳) نمره پایان‌نامه در صورت انجام دفاع از پایان‌نامه تا مهلت مقرر توسط مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در پایان نیمسال پنجم تحصیل (۳۰ دی برای دانشجویان ورودی نیمسال اول و ۳۱ خرداد برای دانشجویان ورودی نیمسال دوم) به صورت عددی و پس از آن در صورت موافقت با ادامه تحصیل دانشجو در کمیسیون موارد خاص به صورت (P ( Pass در کارنامه وارد می‌شود.
۴)به اطلاع کلیه همکاران و دانشجویان کارشناسی ارشد می‌رساند که فرم درخواست مجوز دفاع از طرف معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه لازم است ۲ هفته قبل از دفاع از رساله مستقیماً ارسال شود و تا دریافت مجوز نباید دفاع صورت بگیرد. همچنین فرم گزارش دفاع از پایان‌نامه لازم است حداکثر تا دو هفته بعد از تاریخ دفاع به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود، و دانشجو موظف است حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ دفاع مراحل تصحیح، تکمیل و تحویل پایان‌نامه خود را انجام داده تا فرم «تبدیل به حرف j به نمره» به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرستاده شود. چنانچه فرم تبدیل j در ظرف این دو ماه ارسال نشود، حرف j تبدیل به حرف p خواهد شد و نمره عددی منظور نمی‌شود.

مقررات خاص شیوه آموزشی (بدون پایان‌نامه)
ماده ۲۱:‌ دوره کارشناسی ارشد آموزشی (بدون پایان‌نامه) یکی از دو شیوه ممکن جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد است که می‌تواند توسط دانشجویان انتخاب شود. شیوه‌های آموزشی و آموزشی – پژوهشی هیچگونه برتری و مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند و دارای مدرک یکسان هستند.
تبصره ۱: گواهینامه پایان‌دورخ کارشناسی ارشد به هر دو شیوه (آموزشی – پژوهشی و آموزشی) ارزش یکسانی داشته و دانشجویان دانش‌آموخته در هر دو شیوه می‌توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.
تبصره ۲: تعداد کل واحدهای درسی در برنامه کارشناسی ارشد بدون پایان‌نامه حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۲ واحد درسی و مطابق با برنامه مصوب دوره در این روش است.
تبصره ۳: مطابق ماده ۵ همین آئین‌نامه حداکثر طول دوره کارشناسی ارشد آموزش‌محور ۴ نیمسال است.
ماده ۲۲: انتخاب شیوه آموزشی فقط تا پایان نیمسال دوم از طریق ارائه درخواست و کسب مجوزهای لازم امکان‌پذیر است.
تبصره ۱: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ این آیین‌نامه تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه آموزشی (بدون پایان‌نامه)‌، تاریخ رسمی پایان نیمسال (۳۰ بهمن برای نیمسال اول، ۳۱ تیر برای نیمسال دوم و ۳۱ شهریور برای نیمسال تابستان)‌ است.
تبصره ۲: در شیوه آموزشی ارسال کلیه نمرات برای دروس مطابق مقررات جاری دانشگاه و در انتهای هر نیمسال تحصیلی الزامی است.