ارتباط با دانشکده
آدرس:  تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی
صندوق پستی: ۹۴۱۵-۱۱۱۵۵
تلفن تماس: ۶۶۰۰۵۲۱۷ (۰۲۱)، ۶۶۱۶۵۶۰۱ (۰۲۱)، ۶۶۱۶۵۶۰۲ (۰۲۱)

دورنگار: ۶۶۰۰۵۱۱۷ (۰۲۱)
پست الکترونیک: mathinfo[at]sharif[dot]ir
 
ایمیل دانشکده

ارتباط با دانشکده