پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری ۱۴۰۲

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری ۱۴۰۲

11 Mar 2023
1514


اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درمورد پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره دکتری برای سال تحصیلی 1403-1402

https://htso.sharif.edu/fa/w/-1403-1402?redirect=%2F