برگزاری کارگاه آموزشی هندسه چندجمله‌ای‌ها

۲۲، ۲۳ و ۲۵ شهریور

کارگاه مشترک هندسه چند‌جمله‌ای‌ها با همکاری دانشکده علوم ریاضی و پژوهشگاه دانشهای بنیادی در روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۵ شهریورماه در اتاق مجازی رویدادهای دانشکده علوم ریاضی به آدرس زیر برگزار می گردد:

https://vc.sharif.edu/ch/math-event

حضور برای علاقمندان آزاد می باشد.