اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز برای دوره کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درمورد پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1404-1403 منتشر شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://htso.sharif.edu/documents/3651904/3759913/Arshad1403.pdf/7c9c7720-f9ce-02db-ecca-ddcad6cc5958?t=1700985160170