کسب مقام اول در چهل وششمین مسابقه ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران

تیم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی آقای دکتر امیر جعفری در چهل و ششمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی انجمن ریاضی ایران موفق به کسب مقام اول شد.
در این دوره از مسابقات که از 11 تا 14 اردیبهشت ماه در دانشگاه تبریز برگزار شد، آقایان امیر عباس محمدی (رتبه 1 - دانشکده علوم ریاضی) آرین همتی (رتبه 4 - دانشکده علوم ریاضی) مهران طلایی خواجه روشنایی (رتبه 5 - دانشکده مهندسی کامپیوتر و دانشکده علوم ریاضی) و محمد قوی (رتبه 7 به صورت مشترک - دانشکده علوم ریاضی) به مدال طلا و آقای متین یوسفی (رتبه 8 - دانشکده علوم ریاضی) به مدال نقره دست یافتند.