اخذ دروس اختیاری

بنابر مصوبات شورای آموزش دانشگاه،

دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی

حداکثر می­توانند ۴ واحد از دروس اختیاری خود را

از دروس تخصصی گروه فلسفه یا مرکز زبان اخذ کنند.

برداشتن درس اختیاری از گروه معارف پذیرفتنی نیست.