آیین‌نامه‌ها کارشناسی

آیین‌نامه دوره‌های فرعی دانشگاه صنعتی شریف (جدید)                                                                  
دوره های فرعی دانشکده هاو مراکز آموزشی                                                                                    
آیین‌نامه کارآموزی (جدید)                                                                                                           
زمان‌بندی کارآموزی (جدید)                                                                                                          
دستورالعمل اخذ و ارائه نمره درس کارآموزی کارشناسی (جدید)                                                           
شرایط مهمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دوره روزانه دانشگاههای دولتی                            
شرایط استفاده از معرفی به استاد (ویژه دانشجویان ورودی۱۳۹۱ و بعد از آن)                                        
شرایط استفاده از معرفی به استاد (ویژه دانشجویان ورودی۱۳۹۰ و قبل از آن)                                       
شیوه نامه مهمانی در دانشگاه صنعتی شریف (مصوب بیستم اسفند ۹۳)                                              
شیوه نامه انتقالی در دانشگاه صنعتی شریف (مصوب بیستم اسفند ۹۳)                                               
آیین‌نامه برگزاری و غیبت در امتحانات                                                                                            
دستور العمل بررسی موارد غیبت پزشكی در امتحان پایان ترم                                                             
دستورالعمل ثبت‌نام و ارائه نمره درس پروژه كارشناسی                                                                      
آیین‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی                               
لیست دروسی که دانشجویان مدال‌آور در المپیادها می‌توانند درخواست پذیرش (CR) کنند.                    
روند بررسی درخواست تغییر رشته                                                                                                  
مهلت مراجعه برای انجام امور اداری فراغت از تحصیل                                                                       
زمان اخذ دروس تربیت بدنی                                                                                                        
دستورالعمل پذیرش و تطبیق دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی (یا فارغ التحصیل) و تغییر رشته
آیین‌نامه ارسال مقاله به مجلات علمی و همایش‌ها و شركت در مسابقات و جشنواره‌های ملی و بین‌الملل