برنامه دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

آیین نامه ها

برای مشاهده آیین نامه های دوره کارشناسی دانشکده علوم ریاضی، به لینک زیر مراجعه نمایید.
آیین نامه ها

در برنامه آموزشی مخصوص ورودی 1402 به بعد، با توجه به اینکه روند تایید قطعی برنامه ی جدید هنوز پایان نیافته است، امکان تغییرات جزیی در آن وجود دارد. 

ریاضیات نظری 

تعداد واحدهای لازم برای کار‌شناسی برابر ۱۳۵ است. برای دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی، برنامه این دوره به گونه‌ای تنظیم شده است تا دانشجویان امکان دستیابی به دانش مؤثری در زمینه‌های متنوع ریاضیات اعم از محض، کاربردی و محاسباتی را مطابق با علایق خود داشته باشند.
ورودی قبل از 1402
ورودی 1402 به بعد

ریاضیات صنعتی

تعداد واحدهای لازم برای کار‌شناسی برابر ۱۳۵ است. برای دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی، برنامه این دوره به گونه‌ای تنظیم شده است تا دانشجویان امکان کسب دانش و مهارت نسبتاً مؤثری در یکی از زمینه‌های دیگر علمی یا مهندسی را داشته باشند.
ورودی قبل از 1402
ورودی 1402 به بعد

علوم کامپیوتر

دانشجویان این رشته از طریق کنکور سراسری در رشته علوم کامپیو‌تر پذیرفته می‌شوند. تعداد واحدهای لازم برای کار‌شناسی برابر ۱۳۵ است. برای دوره‌های کار‌شناسی دانشکده علوم ریاضی، این دوره به گونه‌ای تنظیم شده است تا دانشجویان پایه‌های علمی و تخصصی لازم را در تعریف دقیق مسایل و پیگیری حل و اجرا در مراحل طراحی، پیاده‌سازی و اثبات منطقی صحت آن ‌ها جهت کاربردهای کامپیو‌تر در زمینه‌های علمی، فنی، ‌اجتماعی، اقتصادی، مدیریت و برنامه‌ریزی کسب کنند.
ورودی قبل از 1402
ورودی 1402 به بعد