سمینار یک روزه آزمایشگاه SOAL و اهدای جوایز مسابقه Optimizer2021

21 شهریور 1400

مراسم اهدا جوایز مسابقه
Optimizer2021 در خلال سمینار یک روزه آزمایشگاه SOAL توسط هسته بهینه سازی و کاربردهای دانشکده در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر به پیوند‌های زیر مراجعه فرمایید:
http://optimizer.math.sharif.ir/
http://soal.math.sharif.ir/talks