فراخوان ثبت نام مسابقه Optimizer 2022

مرداد 1401

فراخوان ثبت نام مسابقه Optimizer 2022 که در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد منتشر شد. برای آگاهی از مهلت ثبت نام و توضیحات بیشتر به صفحه ی این رویداد به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://optimizer.math.sharif.edu